Bilgi Güvenliği Ve Telif Haklarının Korunması Politikamız

Bilgilerin Korunması

Bilgi; iş faaliyetlerimizin sürdürülebilmesi açısından kritik önem taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. Kamuya  açık  olmayan  veya  Yalçın Makina tarafından  kamuya  açık  hale  getirilmeyen  teknik, operasyonel veya finansal bilgiler ile birlikte bunlarla sınırlı kalmayan her türlü bilgi gizli sayılmaktadır.

Bu politika ile amacımız bilgilerin ve tüm destek iş sistemlerinin, süreçlerinin ve uygulamalarının gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumak, sürdürmek ve yönetmektir. Gizli  bilgiler,  Yalçın Makina  politikaları  ve iş  yaptığı  ülkelerin  kanunları  ile  koruma  altındadır.

Çalışmalarımız kapsamında elde ettiğimiz ticari, finansal, teknik ve hukuki bilginin gizliliğini muhafaza ederek bu bilgileri diğer kişi ve kuruluşlarla paylaşmayız. İş temelli bilgilerin iş gereği üçüncü kişilerle paylaşılmasının gerektiği durumlarda, işin gerektirdiği kadar bilgi verir ve bilgilerin gizliliğinin korunması için gerekli tedbirleri alırız.

İş ile ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli yasal mevzuat gerekliliklerine tam  uyum  içinde  oluşturur,  kaydeder ve  saklarız.  Aynı  zamanda çalışanlarımızın,  iş  ortaklarımızın  ve  müşterilerimizin  kişisel  bilgilerini  şirket  süreçlerini  ve aktivitelerini geliştirmek için mevzuatın izin verdiği ölçüde işleriz. Sahip olduğumuz kişisel verileri, veri sahiplerinin rızası olmadan üçüncü kişiler ile asla paylaşmayız.

Fikri ve Sınai Haklar

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları; eser, marka, buluş sahibinin ticari haklarını koruyan haklardır.

Yalçın Makina Kalıp ve Plastik San. Tic. A.Ş. olarak yürüttüğümüz faaliyetler kapsamında her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarına (üçüncü kişilere ait patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, telif hakları, marka vb.) saygı gösteririz.

Hem çalıştığımız iş ortaklarına lisans, patent, endüstriyel tasarım veya telif hakkı vermeyiz hem de onlardan böyle haklar almayız. Tedarikçi kaynaklı oluşan, fikri ve sınai hak ihlalleri nedeniyle zarara uğrayan tarafların (müşteri veya tedarikçi) tüm maliyetlerini, kayıplarını ve ek masraflarını, cezalar da dahil olmak üzere ihlali yapan taraf ödemek zorundadır.

İhsan ÇAKIR

 YALÇIN MAKİNA KALIP VE PLASTİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI